Gambaders Events Sesrovires futbol club Ajuntament Sesrovires Brians 2

Reglament

 • La tercera Cursa Corre en Gran per la investigació del síndrome de Rett i les teràpies de la Berta es celebrarà el dia 20 de març del 2022 a les 10:00 del matí, al poble Sant Esteve Sesrovires. 
 • La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. L'edat mínima per participar a la cursa de 10km és de 14 anys. Per participar a la de 5km, l'edat mínima és de 8 anys.
 • Els menors de 18 anys d'edat hauran de lliurar una autorització signada quan recullin el dorsal, juntament amb l’original del seu DNI. Descarregar autorització
 • La distància: 1k , 5k, 10k 
 • El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. El punt d'avituallament estarà situat aproximadament al km 5 en la cursa de 10k. 
 • El temps màxim per a acabar la cursa de 5 i 10 km és de 2h. 
 • La inscripció te un cost 15 € en la de 10 km , 12€ en la de 5km, i 6€ en la d’1km, que donaran suport a un projecte solidari (més informació a l’apartat Inscripcions). Només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament. 
 • És obligatori l’ús de xip per les curses de 5km i 10km. Qui no en disposi d'un en propietat i vulgui participar haurà d’adquirir un xip o bé llogar-lo.
 • La inscripció es tancarà quan s’assoleixin 2.000 participants. 
 • L'organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. 
 • Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització. 
 • El dorsal i el xip s’hauran de recollir els dies 18, 19, i 20 de març del 2022 en els horaris que estableixi l’organització. L’horari prefixat per a la recollida serà divendres de 16:00h a 20:00h, dissabte de 10:00h a 13:00h i 16:00h a 20:00h i diumenge de 7:30h a 8:30h. Els participants en la cursa de 10k o 5k hauran de triar la mida de la samarreta (els participants a la curs d'1k no tenen dret a samarreta). Conforme s’esgotin talles, quedaran excloses de la selecció. No es podran fer canvis. 
 • El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies i horaris establerts significa que s'hi renuncia. Tampoc no es podrà córrer sense dorsal. (Consulteu l'apartat Recollida del dorsal). 
 • És obligatori córrer la cursa, amb el dorsal col·locat a la part davantera de la samarreta de forma que sigui visible. Per raons de seguretat recomanem omplir les dades personals que hi ha al dors del dorsal. El telèfon que es faciliti haurà de ser d’una tercera persona i no del participant. 
 • Els corredors assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.
 • Es podrà participar amb cadira de rodes o carro d'atletisme, és a dir, no es podran fer servir patins, skates, bicicletes, tricicles, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres. 
 • Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificats i sense xip. Si volen fer constar la seva marca, se’ls assignarà la mateixa que la del corredor/a qui acompanyen. 
 • Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no pot ser premiada en dues categories. 
 • A les curses de 10km i 5km s’entregaran premis a:
  • Absoluta: 3 primers classificats, tant de categoria masculina com femenina. 
  • Sesrovirencs: 1r classificat, tant de categoria masculina com femenina
 • Per a poder participar en la cursa en FAMILIA 1KM. PARES/MARES I FILLS AGAFATS DE LA MÀ us heu de inscriure un adult i un nen. La cursa ha de començar i acabar amb els 2 participants de la mà, podent córrer sense anar agafats durant el recorregut.
  El mateix dia de la cursa, a partir de les 10:00 els nens inscrits hauran d’adreçar-se al lloc indicat amb el cartell 1KM EN FAMILIA, i allà ensenyant el resguard de la inscripció se’ls farà entrega d’un dorsal en blanc que ells mateixos dibuixaran.
  La cursa 1KM EN FAMILIA començarà quan acabin les curses de 5 i 10 km.
  Aquesta cursa no te cronometratge. Tots som guanyadors!.
 • Els participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. 
 • La organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar els participants i els espectadors durant l'esdeveniment.
 • Tots els participants, pel fet d'inscriure´s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s'aplicarà allò que disposi l'organitzador.
 • La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d'Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa: Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l'esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies, a l'organitzador, els sponsors o patrocinadors comercials, i empreses organitzadores. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l'esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l'esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l'esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.
 • D'acord amb el reglament (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU del dia 27 de 2016 (/RGPD), el titular accepta que les dades personals facilitades en aquest document siguin recollides i tractades pel grup Gambaders Events i pels professionals del centre penitenciari Brians 2, amb la única finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció.
  Amb la vostre signatura, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les vostres dades personals segons las finalitats exposades.
 • El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.