Gambaders Events  Sesrovires futbol club Ajuntament Sesrovires Brians 2
GambadersEvents

Història

GambadersEvents es crea el mes de gener de 2017 des del Centre Penitenciari Brians2, conscients de la motivació creixent dels interns per les activitats esportives. Es decideix implicar als interns activament en l’ organització i posta en marxa d’un projecte esportiu per tal de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en les activitats que realitzen al centre i per a que en puguin adquirir-ne molts més durant el procés. Es pretén que prenguin consciència de que l’esport és un mitjà idoni per crear diversos tipus d’accions socials i que es facin ressò dels valors que es poden arribar a treballar utilitzant-lo com a vehicle per organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment. Els 7 interns que formen part de GambadersEvents, juntament amb dues professionals del centre són en tot moment agents actius del projecte.

Qui som

GambadersEvents està format per interns i professionals del centre, tots ells amb inquietuds a nivell esportiu i molt conscienciats amb les problemàtiques socials actuals.

La nostra intencionalitat és utilitzar la pràctica esportiva i el treball en equip amb una finalitat solidària. Tenim com a missió l’ organització i el desenvolupament d’esdeveniments esportius fora del centre penitenciari, que permetin una participació massiva de la societat i així aconseguir la màxima recaptació econòmica possible per a donar-ho en benefici a la causa social escollida.

En la primera edició es va escollir l’Hospital de Sant Joan de Déu com a benefactor i es va dedicar la totalitat de la recaptació (un cop cobertes les despeses d’organització) a la investigació del càncer infantil i a la construcció del nou hospital Pediàtric Càncer Center.

En aquesta segona edició s’ha escollit l’Hospital Vall d'Hebron i la recaptació es destinarà a la investigació en ELA del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Objectius

  • la nostra intenció és recaptar la màxima quantitat de benefici econòmic possible a favor de la causa escollida
  • per això volem aconseguir la major participació civil i social
  • tenim intenció de conscienciar de la importància de col·laborar en esdeveniments solidaris.
  • ens agradaria motivar els hàbits saludables a tothom a través de la pràctica esportiva.
  • alhora que es fomenta la pràctica esportiva a persones sedentàries.
  • també pretenem que es reconegui l'esport com a vehicle per col·laborar amb una causa social.
  • i conscienciar de la importància de practicar esport a la població adolescent del municipi.
  • a més a més ens agradaria mostrar a la població la feina de rehabilitació i reinserció que es realitza al centre penitenciari Brians 2.