Gambaders Events  Sesrovires futbol club Ajuntament Sesrovires Brians 2

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Fundat l’any 1994, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) promou la recerca i la innovació biosanitària de l’Hospital Vall d’Hebron.

Des de la seva creació, el VHIR treballa per trobar solucions als problemes de salut de les persones, i té la voluntat de contribuir al desenvolupament científic, docent, social i econòmic del seu entorn. 

Es realitza una recerca sorgida directament dels problemes dels pacients, en benefici de la salut nacional i internacional. La tasca dels seus professionals no és només bàsica o translacional, el VHIR és líder en recerca clínica. Els llits de l’hospital estan ubicats a menys de 50 metres dels laboratoris i els mateixos malalts es beneficien de la investigació portada a terme. 

Concretament, el laboratori de la Unitat de Trastorns Neuromusculars del Servei de Neurologia, té una història de vint anys en l’atenció clínica i la recerca de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties de les neurones motores, miastènia gravis, miopaties determinades genèticament, i les neuropaties perifèriques.

L’equip d’investigació té com a objectiu determinar els gens específics implicats en l'ELA, i la contribució dels reordenaments d'ADN en les causes de la malaltia.

Per a més informació, fes click aquí.